WELKOM BIJ NOORDERVLIET

Coaching en Consulting: Voor het verbeteren van de samenwerking en motivatie in uw organisatie.

 

Welkom bij Noordervliet Coaching en Consulting

Een succesvolle organisatie valt of staat met een goede samenwerking van gemotiveerde medewerkers. Om dit te bereiken of te onderhouden is veel gerichte aandacht nodig.

Ik bied mijn vakkennis van groepen, teams en mensen aan om samenwerking en motivatie in uw organisatie, als directeur of privé te verbeteren. Door mijn ervaring met teambuilding en begeleiding ben ik op een veilige en effectieve manier inzetbaar.

Ik beschik over een instrumentarium waarmee ik snel en relatief goedkoop kan werken. O.a. astrologie, enneagrammen en sociale technieken zijn voor mij middelen die ik kan inzetten om snel en toch niet op een oppervlakkige manier een bepaald doel te bereiken.

Drs. Menno Noordervliet

NOORDERVLIET CC

Ik ben psycholoog, sociaal pedagoog en astroloog en heb 30 jaar ervaring in management en therapie. Erkend lid van de Astrologische Vakvereniging Nederland AVN en lid van de Vereniging voor Clientgerichte psychotherapie VCgP waar ik ingeschreven ben als psychotherapeut.

Ik bevorder authenticiteit middels 3 producten:

 • Teambuilding
 • Coaching
 • Individuele consulten. Klik hier voor meer info over consulten en prijzen.

WERKRELATIES

Door mijn psychologische, archetypische en astrologische aanpak leert de werkomgeving het belang van authentieke werkrelaties kennen. Werkrelaties waarin men zichzelf kan zijn en eerlijk kan zijn over de dingen die je wel en niet kan . Samenwerken begint bij zelfkennis en het accepteren van verschillen. Hiervoor heeft men ook een goed zicht nodig op de complementaire natuurlijke rollen van andere teamleden. Men leert te vertrouwen op de complementaire rollen, karakters en vaardigheden van anderen

Authenticiteit correleert sterk positief met werksatisfactie, teameffectiviteit, attractie tot de groep en groepscohesie, en negatief met emotionele uitputting en depressiviteit.

OPDRACHTGEVERS

Met Noordervliet Coaching en Consulting richt ik mij met teambuilding, coaching en begeleiding op jonge en nog niet al te grote bedrijven, bijvoorbeeld MKB en gezondheidszorg. Ik richt mij ook op individuele medewerkers en particulieren.

Problemen van de doelgroep:

 • Stagnatie in de samenwerking
 • Conflicten sluimerend en manifest
 • Men kan zich niet conform eigen karakter en aanleg in het team gedragen
 • Behoefte aan inzicht en reflectie

 

Zo heb ik bijvoorbeeld Teambuildings opdrachten uitgevoerd voor:

MIJN BOEK

In 1938 publiceerde de Franse astrologe Jeanne Duzéa (Janduz) voor alle 360 dierenriemgraden een fascinerend beeld, dat bovendien uitgewerkt is in een tekening. En zoals het leven soms als een spel overkomt, als een drama waarin ieder persoon getypecast is en zijn eigen missie in het ondermaanse heeft, zo kun je ook de beelden van Janduz ervaren. Deze van oorsprong oude beelden, die stammen uit de 13e eeuw, kun je ook in deze tijd plaatsen, zeker nu onze cultuur zich steeds meer ontwikkelt van een woordcultuur naar een beeldcultuur.
De schrijver heeft de beelden van Janduz meer dan 40 jaar onderzocht en in zijn astrologiepraktijk getoetst, en is tot de conclusie gekomen dat je de beelden als praktijkvoerend astroloog kunt gebruiken om je te laten inspireren en de horoscoopduiding te verfijnen.
Het is voor zowel de beginnende als de gevorderde astroloog boeiend materiaal. Dit boek laat zien dat je tot verrassende inzichten kunt komen, die de traditionele opvattingen soms in een heel ander daglicht plaatsen.
Menno Noordervliet is astroloog in hart en nieren, die zich al vanaf zijn studie Sociale psychologie en Pedagogie aan de UvA verdiept heeft in de astrologie. Hij heeft veel ervaring opgedaan met cliënten in zijn eigen psychotherapeutische praktijk, in de gezondheidszorg en in het vormingswerk. Vanaf 1994 verzorgt hij ook in het bedrijfsleven astrologische consulten en groepssessies.

KOSMISCHE KOMEDIE €20

MANAGEMENT CENTRUM DE ARK

Verder ben ik 16 jaar als psycholoog en astroloog op freelancebasis verbonden aan Management Centrum de Ark van Mr. Pieter ter Haar en Marijke ter Haar-Binsbergen.

Ik heb individuele consulten(astrologisch) in het kader van de Ark gegeven aan: managers en adviseurs van bijvoorbeeld: KPMG, Boer en Croon, Twijnstra en Gudde, ABN-Amro, Philips, Schiphol, KLM, Nutricia, Hema, V&D, Pijnenburg, Ben en Jerry, KPN, Berenschot, diverse ziekenhuizen en familie bedrijven .

Standaard eisen in de markt:

 • Professionaliteit
 • Concurrerende prijzen

CURSUSSEN

U kunt hier meer informatie krijgen over cursussen en workshops en lezingen. De cursussen en workshops worden gegeven door Menno Noordervliet.

Cursus:
We starten in september 2021 een nieuwe opleiding en 3 zaterdagen met speciale onderwerpen.

Twee jarige opleiding samen met George Bode. Zie Aurora training in praktische astrologie.

LEZINGEN

Ik kan een lezing of workshop verzorgen over de volgende onderwerpen:

 • Astrologie in het algemeen en alle specifieke onderwerpen, zoals de Zwarte lichten, de graden van Janduz etc.
 • Astrologie in het bedrijfsleven
 • Het ik- en het zielsproces in de horoscoop.
 • Anima en Animus in de horoscoop
 • 2021 en de tijd die daarop volgt. Over het wereldgebeuren.

CONSULTEN (ASTROLOGIE)

Een astrologisch consult is bedoeld voor cliënten die hun zelfkennis, zelfinzicht en zelfbesef willen vergroten. De astrologische verklaringen zijn behulpzaam om een nieuwe visie op je persoonlijke toekomst te ontwikkelen. Dit geldt tevens voor belangrijke persoonlijke of zakelijke beslissingen.

In de meest uiteenlopende levenskwesties zoals bijvoorbeeld het thema ‘relatie’ of ‘werk’ is een consult zeer nuttig. De duur van het eerste gesprek is gemiddeld anderhalf uur en wordt op een bandje of CD opgenomen. Dit stelt de cliënt in staat om het geheel nog eens te beluisteren of op papier te zetten.

De astrologische consulten die ik aanbied zijn onder te verdelen in 6 verschillende vormen:

 • Persoonlijke horoscoop
 • Beroepshoroscoop
 • Herhalingsconsult
 • Relatie- of samenwerkingshoroscoop
 • Jaarhoroscoop
 • Bedrijfshoroscoop

CONSULTEN 

CONSULT 1 PERSOONLIJK HOROSCOOP

In 1,5 uur vindt een korte toelichting plaats vanuit astrologisch perspectief, op verschillende levensgebieden van de cliënt. Onder andere wordt gekeken naar de levensopdracht, de belangrijkste leerpunten en bewustwordingsmomenten.

Daarnaast nemen we het levensscenario door en bespreken biografische gegevens zoals een aantal belangrijke levensfases.  Hieronder de 7 jaar cyclus (individuatie, verzelfstandiging), de 18 jaar cyclus (vernieuwde mogelijkheden t.a.v. de levensopdracht) en de 29/30 jaar cyclus (fasen die onder meer te maken hebben met volwassen worden, rijping en ontwikkeling).

Ook wordt besproken welke van de vier temperamenten het meest tot uitdrukking komt in de horoscoop. Mede daardoor kan inzicht worden verkregen hoe daar productief mee kan worden omgegaan. Bijvoorbeeld, zijn er leiderschapskwaliteiten aanwezig of is men meer een volger? Is de aanleg meer extrovert of juist introvert. Is men praktisch of meer idealistisch ingesteld. Zowel de sterke kanten als de zwakke kanten uit de horoscoop komen aan bod.

CONSULT 2 BEROEPSHOROSCOOP

In 2 uur vindt er een consult plaats zoals omschreven bij consult 1. Dit wordt echter aangevuld door individueel ontwikkel- en arbeidsperspectief – beroep in de horoscoop. Met name de relatie tussen aanleg, vakkennis (activiteiten) en ambitie/roeping.

CONSULT 3 HERHALINGSCONSULT

In 1 uur Vervolg op 1 en 2. herhalingsconsult om dieper in te gaan op uitkomsten van 1e consult of zelf gekozen thema’s. Er kan ook een keuze gemaakt worden om een coaching traject te volgen.

Wordt er een herhalingsconsult gegeven om zodoende dieper in te gaan op de uitkomsten van het 1ste consult of op een zelfgekozen thema. De mogelijkheid is ook aanwezig om voor een  coaching traject te kiezen.

CONSULT 4 RELATIEHOROSCOOP

Een consult van 1 uur met alle ruimte voor vragen met betrekking tot liefdesrelaties of samenwerkingskwesties op de werkvloer. Hierbij bestaat de mogelijkheid om duo-consult te plannen, in aanwezigheid van de partner of collega.

CONSULT 5 JAARHOROSCOOP

Een consult van 1 uur waarin de kansen, verwachtingen en aandachtspunten voor het komende jaar (bijvoorbeeld vanaf de verjaardag) worden besproken.

CONSULT 6 BEDRIJFSHOROSCOOP

Het is ook mogelijk om een horoscoop van een bedrijf te maken, mits er een duidelijke start-, oprichting- of openingsdatum & tijd bekend is. In combinatie met horoscopen directieleden zijn er bruikbare adviezen te geven. Op deze manier kunnen processen op gang worden  gebracht die de bedrijfsvoering en de resultaten ten goede komen. Dit consult duurt gemiddeld 1 uur

Prijzen astrologische consulten:

Privé consult: Eerste consult 1 1\2 uur. Wordt op een bandje of CD opgenomen: € 150.- (inclusief eenmalige voorbereiding, incl. horoscooptekening op basis van € 75.- p.u.)

Herhalingsconsult consult: € 75.- per uur.

Telefonisch consult: €35.- per halfuur. Deze prijs geldt ook voor een beroepsconsult

Prijzen zakelijke consulten:

Zakelijk consult 1 1\2 uur: € 200.- (inclusief uur voorbereiding, incl. horoscooptekening op basis van € 100.- p.u.)

Loopbaanadvies: € 100.- per uur.

Telefonisch consult: € 50.- per 1/2 uur.

Coaching gesprekken: € 75.- per uur.

Teamcoaching/Teambuilding: € 140.- per uur.

Abonnement astrologische adviezen. Een jaar lang bellen om vragen te stellen, advies te vragen: 150.-

AANMELDEN

Om u aan te melden voor een cursus, nodig ik u uit onderstaand formulier in te vullen en op verzenden te klikken. Vervolgens ontvangt u van ons een bevestiging van ontvangst en nemen we contact met u op om de aanmelding compleet te maken.

CONTACTFORMULIER

CONTACT

Voor vragen, meer informatie of een afspraak, neem vrijblijvend contact op.

Drs. Menno Noordervliet

Eemnesserweg 24
1221 CX Hilversum

 

Telefoon: 035 – 683 7771
Mobiel: 06 – 2059 8283

 

ROUTEBESCHRIJVING

Vanaf A1 Amsterdam-Henglo

Afslag 9 Hilversum Noord/Laren, richting Hilversum rijden.

Na stoplichten bij makelaar ID rechtdoor, daarna een rotonde weer rechtdoor. Tweede weg links is de Eemnesserweg (waar de winkeltjes beginnen: rustig rijden om Eemnesserweg niet te missen, anders wordt het ingewikkeld met éénrichtingsverkeer). Tegenover Zonnestudio links de Eemnesserweg. Huisnummer 24

Vanaf A27 Utrecht-Almere

Afslag 33 Hilversum

(Steeds rechtdoor rijden (dus niet afslaan) onder tunnel door, over de spoorbomen. Deze weg wordt omgeleid wegens verbouwingen. Bij kruising links voorsorteren en even links en meteen rechtdoor gaan (beetje rare kruising). Bij 3e stoplicht linksaf de Eemnesserweg op. Huisnummer 24) Tussen haakjes is voorlopg niet mogelijk wegens bouw van een tunnel onder het spoor.

Met de trein:

Vanaf Centraal station Hilversum is het maar 3 minuten lopen. Via de achteruitgang het station verlaten (dus niet bij het grote gebouw). Dan daar tegenover de weg inlopen, eigenlijk het rode fietspad volgen, ongeveer 100 meter tot aan een soort plein. De Eemnesserweg begint hier rechts. Lopen tot aan een Surinaams afhaalwinkel. Rechtdoor en dan huisnummer 24 aan rechterhand

ARTIKELEN

Graden van Janduz

Als u mijn boek koopt stuur ik alle graden van Janduz per mail naar u toe.

Het laatste avondmaal, Leonardo da Vinci De twaalf archetypen van de zodiak Door: Menno Noordervliet In de vorige Sfinx heb ik beloofd iets te schrijven over de manier waarop Leonardo da Vinci de twaalf archetypen van de dierenriem in zijn schilderij Het laatste...

LINKS

     Aurora training in praktische astrologie: Twee jarige opleiding in 12 workshops. George Bode en Menno Noordervliet

AVN-astrologie : Astrologische Vakvereniging Nederland

VCgP: Vereniging Clientgerichte Psychotherapie

Management Centrum de Ark

Interview met mij in Nachtzoen door Annemiek Schijver: http://youtu.be/-wGO5tXRCms